Hello, 我係關心妍,各位Fans宜家有機會揾我幫你同你朋友,屋企人,同事,同學仔講祝賀說話。或者大家有問題想問我都可以係CeleBright 揾到我!
讚好
2
評價
0
把你的想法告訴你喜歡的星級代言人吧!
留意電子郵箱,準備接收你獨一無二的短片!
把短片傳送給摯愛!